de


de
posp. euf. Do de «do niczego»: (...) nikt nie może powiedzieć, że mamy rząd do de (...). R. M. Groński, Nauka.

Słownik frazeologiczny . 2013.